Hlásíme se k dobré tradici ideálů z listopadu 89 a chceme i svým dílem přispět k zachování otevřené, vzdělané a kreativní společnosti.

 

Pod neustálým tlakem nekonečného růstu ze společnosti i z našich osobních životů pomalu mizí štěstí a obyčejná radost. Abychom postavili alespoň malou hráz všeobecné záplavě stresu a beznaději, rozhodli jsme se vytvořit nový prostor a zázemí pro současné umění. Myslíme si, že nelze budovat zdravou společnost bez tvořivé a inspirativní role umění v životě.

 

Centrem naší činnosti je proto galerie umění, kolem které postupně vznikají další projekty. Stokrát zobchodované a archivované krásné umění možná skončilo, ve smyslu "game is over", ale stále naléhavěji existuje jako lidská schopnost "play" /N.Bourriaud/. Takové živé umění chceme aktivně vyhledávat a prezentovat jej ve srozumitelném společenském kontextu. Lidská tvořivost a hravost je podle nás nejlepší lék na smutnou a unavenou společnost.

 

Navazující činností je přirozeně podpora kulturních a sociálních projektů s důrazem na společenskou odpovědnost, podpora rozvoje občanské společnosti a komunitních aktivit a podpora environmentálních projektů s důrazem na trvalou udržitelnost životního prostředí.