Erik Binder
Československo

Úvodní strana » připravujeme » Erik Binder /Sk/

Veľký šaman a mystifikátor, ktorý rád vťahuje bezbranných divákov do svojich ume‐leckých hier. Jeho tvorba je mimoriadne rozmanitá (od digitálních manipulácií, cez multimediálne objekty a inštalácie, až po maľbosprejované plátna a skate‐dosky... najnovšie tiež vystupuje v úlohe "art lab" galeristu), "typická svojským humorom, niekedy až detsky nespútanou hravosťou, re‐cykláciou materiálov ale aj nápadov a miešaním subkultúrnych vplyvov (komiks, grafity, hip‐hop, globálna kritika, eko, socík či kung‐fu). Roku 2013 jsme spolu již ve Vršovicích instalovali a rádi bychom navázali jeho aktuální tvorbou.

 

Erik Binder (*1974, Sk) žije v Prešove a Bratislavě, Vysoka škola výtvarného umění v Bratislave (Jančovič, Fischer) 1991 – 1996, stdijní pobyt na AVU v Praze (prof. Kokolia) 1997 – 1998.

 

k. jv