Jůlius Koller,

Vladimír Havrilla,

Rudolf Sikora,

Michal Kern,

Dezider Tóth

a autorská trojce

Filko, Láky, Zavarský

KOSMOS /SK/

Úvodní strana » připravujeme » Kosmos /Sk/

Vesmír je v době normalizácii ústřednou témou slovenského konceptuálního, takže undergroundového umenia. To je o to zauímavejšie, že oficiálne umenie sa v rámci vesmírných pretekoch obou vtedajších velmocí tiež touto témou zaoberalo. S budovatelským pátosom socialistického realismu ale silne kontrastovalo neodadaistické prevtelenie sa Júlia Kollera do UFOnauta, transcendentálny Bieli priestor autorskej trojici Filko, Láky, Zavarský, milostné sci-fi príbehy Vladimíra Havrillu ekologický pojaty pohľad Rudolfa Sikoru a Michala Kerna alebo existencionálny poetismus Dezidéra Tótha. Vesmírna tématika v rámci slovenského konceptuálního umenia zatial nebola samostatne prezentovaná.

 

k. db