alej Karla Půlpána

Úvodní strana » projekty » alej Karla Půlpána

Kus veřejné zeleně mezi ulicí Rybalkova a zdí parku Grébovka.

 

Tradičně se toto místo nazývalo "Na Břežance" a lemovala ho ulice Boleslava Jablonského, po válce přejmenována na Rybalkovu (podle maršála sovětských tankových vojsk).

 

Boleslav Jablonský,

vlastním jménem Karel Tupý, řádovým jménem Karel Eugen Tupý, byl český obrozenecký básník, katolický kněz a národní buditel, současník Karla Sladkovského. Proslul hluboce procítěnými milostnými a vlasteneckými básněmi a jeho dílo patří k počátkům romantismu v české literatuře.

 

Nevíme, jestli se někdy ulici vrátí její původní název, ale v průběhu let vznikla v trávě alej, kterou bychom rádi zachovali a nazvali ji alejí Karla Půlpána. 

 

Zelení se po svém zabývala i minulá radnice Prahy 10, když schválila projekt revitalizace, který stavěl ne kontrastu s vedlejším parkem zdůrazněním "městskosti" prostoru zrušením travnatých ploch. Ke zmíněnému "zdůraznění" zatím ještě nedošlo, ale místo si určitě zaslouží rozumnou péči.

Plácek s alejí končí na horizontu, pod nímž je bujný svah, se kterým se chystají vypořádat, v rámci zimního semestru, studenti atelieru architektury a urbanismu ČVUT. Těšíme se na zajímavý projekt další nevyhnutelné zástavby.

 

Karel Půlpán

byl český dělnicko-anarchistický spisovatel a novinář. Narodil se ve Vídni. Svou matku ani nepoznal. Mladičká služka svěřila své dítě do péče jedné rakouské obce. V 6 letech se přestěhoval k prarodičům do Rybitví, ale děda, živící se flašinetem, dceru proklel a na chlapce se ani nepodíval. Pásl krávy a později pracoval na šachtě Ida ve Svatoňovicích. Na čas odjel zpět do Vídně, hledat matku. Matku nenašel ale s pomocí krajanského spolku se vyučil truhlářem.

 

V jednadvaceti letech (1906) odešel do Prahy a začal psát do Českého slova. V roce 1908 vydal knížku povídek "Bez plachet". Začal také vydávat časopis "Nový člověk" s dětskou přílohou "Klíčení". Když v devětadvaceti letech zemřel (1914) na tuberkulózu, napsal o něm F. X. Šalda, že jeho obsáhlé dílo patřilo mezi to nejlepší v dělnické literatuře.

Říkali mu "český Gorký" a byl pohřben ve Vršovicích.

alej KP.jpg

 

MA_hrob_karel_pulpan.jpg