ateliéR

Výtvarné  kurzy a dílny pro děti i širší veřejnost.

 

Kurzy budou probíhat přímo v prostoru galerie  pod vedením zkušené lektorky Mirky Vitáskové. Vystudovala ateliér maby na Fakultě Umění v Ostravě a působila jako lektorka v galerii Villa Pellé v Praze, v Kreslírně na pražské Letné a naposledy v ateliéru Kroužek na Žižkově. Vedle výtvarné tvorby se věnuje i knihařským technikám a vázání sešitů s vlastními motivy (pod značkou Tlfw).

 

Předpokládané zahájení:

leden 20

z tvorby atelieRu

 

Věnujeme se společně malbě, kresbě i prostorové tvorbě. Návštěvníci se seznámí s tradičními výtvarnými technikami, naučí se možnosti kresby a malby, modelování prostoru, kompozici obrazu, citu pro barvy, práci s linií i plochou obrazu.

 

Učíme se lépe odpozorovat skutečnost, kterou zobrazujeme, všímat si souvislostí i detailů a pochopit je. Seznamujeme účastníky i s pojmy jako je abstrakce, stylizace apod. a povídáme si o historických i moderních výtvarných stylech. Zapojujeme vlastní osobitost a fantazii..

 

mobil atelieR

 

V průběhu semestru střídáme témata i techniky.

U výtvarných technik a výtvarného vyjádření nás zajímá celá šířka možností, i kombinování technik, rádi se věnujeme i experimentu, výtvarným projektům. Občas se náš ateliér změní ve výtvarnou laboratoř. V malbě a kresbě se inspirujeme v historii umění, zejména ale v moderním malířství, seznamujeme děti i s díly a osobnostmi současných umělců. Pracujeme podle předlohy, stavíme zátiší, malujeme neživé předměty i obyčejné věci denní potřeby apod. Projdeme různá témata a náměty. Věnujeme se oblastem, které nás ovlivňují, dějům a scenériím které nás obklopují a dostáváme se k lidem, člověku a jeho životu. Zařazujeme dále i tvoření více užité, dětmi tak oblíbené „vyrábění“, kde rozvíjíme zručnost a schopnost vymýšlet při procesu i vlastní postupy. Ovlivňuje nás i aktuální dění nejen na výtvarné scéně. Výtvarné umění a jeho přesahy, např. propojení se sociální oblastí, přírodou, ekologií, možnost komunikace a návaznosti na další umělecká vyjádření - hudba, literatura, pohyb, akce…